Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Wandlampspecialist.nl gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van Wandlampspecialist.nl Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. Wandlampspecialist.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit Wandlampspecialist.nl alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit betreffende de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Wandlampspecialist.nl herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Wandlampspecialist.nl